Fotolab

Voor veel van mijn onderzoeken maak ik foto’s van het alledaagse leven in openbare en collectieve ruimten. Beelden kunnen beter dan teksten weergeven hoe verschillende groepen mensen zich verhouden tot plekken en voorzieningen, hoe ze er gebruik van maken en welke betekenissen ze er aan toekennen. De foto’s van Amsterdam Nieuw-West zijn gepubliceerd in ‘Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam’ (2008) en ‘Nieuw-West: Parkstad of Stadswijk’ (2016). De foto’s van Cergy-Pontoise en Milton Keynes zijn gemaakt in het kader van mijn promotie-onderzoek.