Projecten

Heden en toekomst van nieuwe steden

Ik houd me sinds 2010 bezig met het heden en de toekomst van de voormalige groeikernen als Almere, Zoetermeer, Nieuwegein, Houten, Spijkenisse en Haarlemmermeer. Er is vaak weinig waardering voor deze steden. Ze zouden te weinig stedelijk en te eenvormig

Heden en toekomst van nieuwe steden

Ik houd me sinds 2010 bezig met het heden en de toekomst van de voormalige groeikernen als Almere, Zoetermeer, Nieuwegein, Houten, Spijkenisse en Haarlemmermeer. Er is vaak weinig waardering voor deze steden. Ze zouden te weinig stedelijk en te eenvormig

Internationaal vergelijkend onderzoek: Nederland, Engeland en Frankrijk

Mijn promotieonderzoek is een stadssociologische zoektocht naar de overeenkomsten en verschillen in suburbaniteit van drie nieuwe steden: Almere, Milton Keynes in Groot-Brittannië en Cergy-Pontoise in Frankrijk. Met dit onderzoek vertel ik het verhaal over een ambivalente moderne ervaring aan de hand

Internationaal vergelijkend onderzoek: Nederland, Engeland en Frankrijk

Mijn promotieonderzoek is een stadssociologische zoektocht naar de overeenkomsten en verschillen in suburbaniteit van drie nieuwe steden: Almere, Milton Keynes in Groot-Brittannië en Cergy-Pontoise in Frankrijk. Met dit onderzoek vertel ik het verhaal over een ambivalente moderne ervaring aan de hand

Naoorlogse stad

Sinds 2003 ben ik betrokken bij discussies over en onderzoek naar de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. In opdracht van de Van Eesteren-Fluck van Lohuizen Stichting was ik projectcoördinator van ‘De Tweede Impuls’, een serie gesprekken over de vernieuwing van de

Naoorlogse stad

Sinds 2003 ben ik betrokken bij discussies over en onderzoek naar de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. In opdracht van de Van Eesteren-Fluck van Lohuizen Stichting was ik projectcoördinator van ‘De Tweede Impuls’, een serie gesprekken over de vernieuwing van de

Woonerfwijken

De studie Woonerven is een ruimtelijk-typologisch en sociologisch onderzoek naar het woonerf. Het is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Bureau Lofvers, Jutten Architectuur en NIO Stedelijk Onderzoek. Het onderzoek richt zich op de overgangzone tussen de woning en de buitenruimte. De

Woonerfwijken

De studie Woonerven is een ruimtelijk-typologisch en sociologisch onderzoek naar het woonerf. Het is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Bureau Lofvers, Jutten Architectuur en NIO Stedelijk Onderzoek. Het onderzoek richt zich op de overgangzone tussen de woning en de buitenruimte. De

openbare ruimte

Sinds eind jaren tachtig de openbare ruimte een aandachtspunt werd van het ruimtelijk beleid is het denken over de openbare ruimte thematisch verbreed, is er sprake van ingrijpende ruimtelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen en hebben zich naast de overheid nieuwe partijen

openbare ruimte

Sinds eind jaren tachtig de openbare ruimte een aandachtspunt werd van het ruimtelijk beleid is het denken over de openbare ruimte thematisch verbreed, is er sprake van ingrijpende ruimtelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen en hebben zich naast de overheid nieuwe partijen

De toekomst van de buitenwijk

Ik was een van de auteurs van het spraakmakende boek ‘Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand’ (1998). Sindsdien heb ik regelmatig over het onderwerp Vinex-locaties geschreven en er lezingen over gegeven. Centraal stond telkens de vraag hoe de opzet en vormgeving van

De toekomst van de buitenwijk

Ik was een van de auteurs van het spraakmakende boek ‘Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand’ (1998). Sindsdien heb ik regelmatig over het onderwerp Vinex-locaties geschreven en er lezingen over gegeven. Centraal stond telkens de vraag hoe de opzet en vormgeving van

Nieuwe collectiviteit

Het individualisme lijkt over z’n hoogtepunt heen. Collectiviteit op lokaal niveau is weer een issue voor de vakgemeenschap van planologen en architecten. Gemeenschappelijkheid is naast kleinschaligheid, zelforganisatie en bottom-up helemaal in. De veronderstelling is dat buurtbewoners steeds meer willen samenwerken en

Nieuwe collectiviteit

Het individualisme lijkt over z’n hoogtepunt heen. Collectiviteit op lokaal niveau is weer een issue voor de vakgemeenschap van planologen en architecten. Gemeenschappelijkheid is naast kleinschaligheid, zelforganisatie en bottom-up helemaal in. De veronderstelling is dat buurtbewoners steeds meer willen samenwerken en

Leefstijlen

In de afgelopen jaren heb ik me gemengd in discussies over de bruikbaarheid van het begrip leefstijl. Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars vonden de leefstijlenbenadering bruikbaar omdat het meer zicht geeft op woonwensen dan mogelijk is op basis van de harde

Leefstijlen

In de afgelopen jaren heb ik me gemengd in discussies over de bruikbaarheid van het begrip leefstijl. Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars vonden de leefstijlenbenadering bruikbaar omdat het meer zicht geeft op woonwensen dan mogelijk is op basis van de harde

Stadsranden

Ik verricht geregeld observaties in het gefragmenteerde verstedelijkte landschap aan de stadsrand en langs snelwegen tussen de steden. Dat gebeurt vanuit een fascinatie voor deze verspreide en op automobiliteit gerichte stad met tankstations en wegrestaurants, hotelketens, transferia, bedrijfsterreinen, meubelboulevards, outlet centra, partycentra en

Stadsranden

Ik verricht geregeld observaties in het gefragmenteerde verstedelijkte landschap aan de stadsrand en langs snelwegen tussen de steden. Dat gebeurt vanuit een fascinatie voor deze verspreide en op automobiliteit gerichte stad met tankstations en wegrestaurants, hotelketens, transferia, bedrijfsterreinen, meubelboulevards, outlet centra, partycentra en

Lezingen

Ik geef geregeld lezingen voor symposia, kennisinstituten, vakverenigingen, universiteiten, hogescholen, overheden, corporaties en andere marktpartijen. Ik geef presentaties over diverse thema’s op het snijvlak van stedenbouw, ontwerp, stedelijke ontwikkelingen en stadssociologie. Thema’s waarover ik in de afgelopen vijf jaar lezingen heb gegeven zijn: ‘de geplande

Lezingen

Ik geef geregeld lezingen voor symposia, kennisinstituten, vakverenigingen, universiteiten, hogescholen, overheden, corporaties en andere marktpartijen. Ik geef presentaties over diverse thema’s op het snijvlak van stedenbouw, ontwerp, stedelijke ontwikkelingen en stadssociologie. Thema’s waarover ik in de afgelopen vijf jaar lezingen heb gegeven zijn: ‘de geplande