Lezingen

lezing Ivan Nio

Ik geef geregeld lezingen voor symposia, kennisinstituten, vakverenigingen, universiteiten, hogescholen, overheden, corporaties en andere marktpartijen. Ik geef presentaties over diverse thema’s op het snijvlak van stedenbouw, ontwerp, stedelijke ontwikkelingen en stadssociologie. Thema’s waarover ik in de afgelopen vijf jaar lezingen heb gegeven zijn: ‘de geplande en de geleefde stad’, ‘suburbane stedelijkheid in nieuwe steden’, ‘de toekomst van de Nederlandse buitenwijk’, ‘woonerfwijken’, ‘ontwerp en betekenis van de openbare ruimte’, ‘nieuwe collectiviteit in stedenbouw en architectuur’, ‘leefstijlen en woonmilieus’, ‘veiligheid, gedrag en omgeving’, ‘het gezin in de stad’, ‘sociaal-culturele ontwikkelingen in de naoorlogse stad’.