Stadsranden

Verstedelijkt landschap Ivan Nio

Ik verricht geregeld observaties in het gefragmenteerde verstedelijkte landschap aan de stadsrand en langs snelwegen tussen de steden. Dat gebeurt vanuit een fascinatie voor deze verspreide en op automobiliteit gerichte stad met tankstations en wegrestaurants, hotelketens, transferia, bedrijfsterreinen, meubelboulevards, outlet centra, partycentra en recreatieterreinen. De ruimtelijke dynamiek neemt hier zelden de gereguleerde vorm aan van plannen en beleidsintenties. De nieuwe stedelijke plekken zijn het resultaat van een ruimtelijke en economische dynamiek die voortkomt uit de groei van de stad, veranderend vrijetijdsgedrag, schaalvergroting in de detailhandel en de vrijetijdsindustrie en initiatieven van ondernemers. Ik heb in verschillende essays en projecten de ingewikkelde cartografie van dit cultuurlandschap proberen te ontcijferen en de bewegingen zichtbaar gemaakt die schuilgaan onder de structuur van de oppervlakte.