Heden en toekomst van nieuwe steden

Almere Ivan Nio

Ik houd me sinds 2010 bezig met het heden en de toekomst van de voormalige groeikernen als Almere, Zoetermeer, Nieuwegein, Houten, Spijkenisse en Haarlemmermeer. Er is vaak weinig waardering voor deze steden. Ze zouden te weinig stedelijk en te eenvormig zijn. Deze steden hebben zeker problemen, maar ze bieden ook suburbane woonmilieus waar velen naar tevredenheid wonen. Ik heb meegewerkt aan een uitgebreid onderzoek waarin op zoek is gegaan naar de eigen suburbane stedelijkheid van deze nieuwe steden. Het onderzoek resulteerde in twee publicaties: ‘Atlas Nieuwe Steden. De verstedelijking van de groeikernen’ (samen met A. Reijndorp & L. Bijlsma), Trancity/Valiz 2012 en ‘Nieuwe steden in de Randstad. Verstedelijking en suburbaniteit’ (met A. Reijndorp, L. Bijlsma & R. van der Wouden), Planbureau voor de Leefomgeving, 2012. Ik was als gastredacteur verantwoordelijk voor het S+RO themanummer over nieuwe steden (02/2013).

atlas nieuwe steden

S+RO nieuwe steden