De toekomst van de buitenwijk

Hoofddorp Ivan Nio

Ik was een van de auteurs van het spraakmakende boek ‘Buitenwijk; Stedelijkheid op afstand’ (1998). Sindsdien heb ik regelmatig over het onderwerp Vinex-locaties geschreven en er lezingen over gegeven. Centraal stond telkens de vraag hoe de opzet en vormgeving van de Vinexwijken zich verhouden tot de maatschappelijke dynamiek en de organisatie van het dagelijks leven van huishoudens. Inmiddels dient de vraag aangescherpt te worden. Wat is de toekomst van de Nederlandse buitenwijk? De meeste belangstelling en aandacht is momenteel gericht op de compacte en multifunctionele steden, als motoren van een creatieve kenniseconomie. Maar hoe gaat het met de Nederlandse buitenwijken die in sociaal opzicht heterogener worden en op veel plaatsen ook vergrijzen. Zijn er nog sociaal-culturele en ruimtelijke idealen op te sporen die richting kunnen geven aan de toekomst van deze buitenwijken? Voor het Groningse architectuurcentrum Platform GRAS heb ik in oktober 2013 een lezing gegeven over de toekomst van de buitenwijk.

De Gids